สัมมนาศึกษาต่อต่างประเทศกับ Study Overseas Centre กับ สถาบันต่างๆดังนี้
สถาบันการศึกษา

International Study Fair 2006 วันสัมมนา

วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 22-23 เมษายน 2549 ที่
โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต ประตูน้ำ ห้องบางกอกน้อยและ บางลำพูชั้น 6 เวลา 10.00 17.00 น.


พบกับสถาบันสอนภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษา วิทยาลัย มหาวิทยาลัยจาก
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ อเมริกา แคนาดา เยอรมนี สิงคโปร์ และอื่นๆ
- ฟรี ค่าลงทะเบียน
- ฟรี ค่าดำเนินการในการติดต่อเรื่อง
- ฟรี กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ (จำนวนจำกัด)
- ทุนการศึกษา
- ส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบิน 1,000 บาท
- สมัครเรียนภาษาอังกฤษ 4 เดือนขึ้นไป รับฟรี CyberDict รุ่น I 1 เครื่องทันที
- แจกฟรี คู่มือศึกษาต่างประเทศ


นอกจากนี้ยังมีสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมาย!!!

คุณอาจเป็นผู้โชคดีคนหนึ่งที่มีโอกาสได้เป็นตัวแทนของเยาวชนไทยไปศึกษาต่อ
ในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 1 ปีก็ได้ โอกาสดี ๆ แบบนี้ไม่ควรพลาด

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศอเมริกา
International Student Exchange Program
in U.S.A.

Study Overseas Centre ร่วมกับสถาบันชั้นนำที่ได้รับการรับรองในสหรัฐอเมริกา จัดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอเมริกา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาได้ไปศึกษาในโรงเรียนที่ประเทศอเมริกา เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ ทำให้มีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และยังสามารถฝึกภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรง สามารถเพิ่มทักษะทางด้านภาษาทั้ง 4 ทักษะให้ดีขึ้นได้ผลในเวลาอันรวดเร็ว ทำให้มีความกล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ และกล้าแสดงออก

ค่าเข้าร่วมโครงการ 1 ปีการศึกษา : U$ 500 - ค่าลงทะเบียนเมื่อได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการ และ U$ 6,500 ค่าโครงการ รวมทั้งสิ้น U$ 7,000 (ประมาณ 2.8 แสนบาท)

คุณสมบัติของผู้สมัครและการเดินทาง : ผู้สมัครจะต้องมีอายุระหว่าง 15-18 ปี ผู้ได้รับการคัดเลือก จะเข้าเรียนในเดือนสิงหาคมของทุกปี

ราคานี้ยังได้รวมถึง:
 การดำเนินงานขององค์กรในสหรัฐในการจัดสรรครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียน
 การรับสมัครและการสอบคัดเลือก ตลอดจนการดูแลและให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง
 การดูแลและให้คำปรึกษาโดยเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดตลอดปีการศึกษา
 ค่าเครื่องบินระหว่างประเทศไป-กลับ
 การติดต่อประสานงานระหว่างผู้ปกครองในประเทศไทยและองค์กรในสหรัฐอเมริกา
 การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 การขอวีซ่า J-1 ค่าธรรมเนียม และอื่น ๆ
** ไม่รวมถึงค่าทำหนังสือเดินทางและค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียน **

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: STUDY OVERSEAS CENTRE CO.,LTD. โทร 0-2255-7592, 0-2655-6480

ไม่ว่าจะเป็น Inter จุฬาฯ, ABAC, Inter. Thammasat, Inter. Mahidol, Inter ม. กรุงเทพ, ม.หอการค้า, รังสิต หรือที่อื่น ๆ สามารถเข้าเรียนต่อปริญญาได้เลย โดยที่ไม่ต้องมีผล IELTS/TOEFL และ GMAT เรามีให้คุณเลือกดังนี้.

ประเทศอเมริกา
University of Findlay, Ohio
Johnson & Wales University, Rode Island
เรียน MBA GPA 2.75+ ไม่ต้องใช้ GMAT
ฟรี! ค่าสมัครเรียน, ทุนการศึกษาสำหรับภาษาและ
ป.ตรี $ 750 ต่อเทอม, ทุนการศึกษาสำหรับ ป. โท
$ 1000 ต่อปี (เทอมละ $500)
หลักสูตรที่น่าสนใจ
MBA, MBA, MA in Education , MA in TESOL, Master
of Physical Therapy, MSc. in Environmental
Management *มีชื่อเสียงทางด้าน MBA, บริหารธุรกิจ การโรงแรมและการท่องเที่ยว
* สมัครเรียน MBA ไม่ต้องใช้

หลักสูตรที่น่าสนใจ
MBA Global Business Leadership (Accounting, Fanatical Management, International Trade, Marketing, Organizational Leadership), MBA Hospitality & Tourism , MA In Teacher Education/Certification
Quarter unit
Concordia University, Wisconsin
Fontbonne University, St.Louis, Missouri

เรียน ป. โท GPA 2.5+ ไม่ต้องใช้ GMAT
และประสบการณ์การทำงาน

หลักสูตรที่น่าสนใจ
MBA ทางด้าน Finance, Health Care Administration,
Human Resource Management, Management,
International Business, Managerial Communication,
Management Information Systems, Marketing,
Public Administration, Risk Management, Master of
Physical Therapy, Master of Occupational Therapy,
Master of Science in Education และ MA in Mass
Communication เรียน MBA ไม่ต้องใช้ GMAT และประสบการณ์การทำงาน

หลักสูตรที่น่าสนใจ
MBA, MA in Arts, MA in Education, MFA, Master of
Management (MM), MS in Computer Education,
MS. in Speech-Language Pathology, MS in Taxation
(MST)


ประเทศเทศอังกฤษ

London School of Commerce (LSC) & School of Technology and Management (London) STM

University of Bolton, UK
สิทธิพิเศษ!
ลดค่าเรียนทันที 500 และจ่ายค่าเรียนเพิ่มอีก 500 ได้เรียนภาษาอังกฤษ 1 เทอม (4 เดือน) ถ้าจ่าย 1,000 ได้เรียน 2-3 เทอม

สถาบัน LSC เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทด้าน MBA เรียน 1 ปีจบ และปริญญาตรีด้าน Business Studies และ Computer Studies เรียน 2 ปีจบ ซึ่งเมื่อจบปริญญาโทแล้วจะได้รับปริญญาบัตรของ University of Wales Institute, Cardiff สำหรับปริญญาตรีจะได้รับวุฒิของ University of Sunderland
สถาบัน STM เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทด้าน MBA เรียน 1 ปีจบ ซึ่งเมื่อจบปริญญาโทแล้ว จะได้รับปริญญาบัตรของ University of Wales, Newport
สิทธิพิเศษ!
* สมัครเรียน MBA 1 ปีจบ จ่ายค่าเรียนพร้อมที่พักตลอดหลักสูตร เพียง 9,690 (7.2 แสนบาท)
* สมัครเรียนภาษาอังกฤษ 4 เดือน + ปริญญาโท 1 ปี (MA/MSC) + ที่พัก (40/48 weesks) เพียง 10,925 (8.1 แสนบาท)
* สมัครเรียนภาษาอังกฤษ 4 เดือน + ปริญญาโท 1 ปี (MBA) + ที่พัก (40/48 weesks) เพียง 11,875 (8.7 แสนบาท)
หลักสูตรที่น่าสนใจ
MBA, E-Business, Engineering Management, Human Resource Management, Information Technology, Logistics and Supply Chain Management, Photography, Small Business Management MBA Transport and etc
Northumbria University
University of Sunderland

สิทธิพิเศษ! จ่ายค่าเรียนเต็ม รับส่วนลดทันที 200

หลักสูตรที่น่าสนใจ
Fine Art, Design, Humanities, Information Studies, Modern Languages, Accounting and finance, Business and Management, Business and Information Systems, human Resource Management, Marketing, Tourism, MBA, Built, Engineering, Engineering Management, Economics, Government and Politics, Law สิทธิพิเศษ!
 รับทุนการศึกษาฟรีทันที 1,500 สำหรับนักเรียนไทย และถ้าจ่ายค่าเล่าเรียนเต็มรับส่วนลดอีก 6% สำหรับปริญญาโท และ 5% สำหรับปริญญาตรี

หลักสูตรที่น่าสนใจ
MBA, Art and Design, Fine Art, Film and Cultural Studies, Media Production (Television/Video), Radio (Management and Production), Glass, Photography, Design Studies, Electronic Media and Design, Illustration and Design, Model Making and Design, Business Studies, International Management, Engineering Management


ประเทศออสเตรเลีย

University of Wollongong
University of Technology, Sydney (UTS)
เรียนปริญญาโท 1-1.5 ปีจบ เท่านั้น

หลักสูตรที่น่าสนใจ
Accountancy, Finance, Information Systems, , Digital Multimedia, Engineering Studies, Electronic Commerce, Information Technology Management, Internet Technology, Financial Mathematics, Statistics, Engineering Management, Engineering Practice, Sciences (Biotechnology, Environmental Biology, Chemistry, Medicinal Chemistry, Human Geography & Environments, human Geography & Environments, Physical Geography & Environments, Geology), Environmental Science, Psychology, Public Health, Laws, International relations, Creative Arts, Journalism, Education และอื่น ๆ ** MBA และ MIT ไม่ต้องมีประสบการณ์
** Special!! เรียนปริญญาโท 2 ใบได้ 2 Degrees คือ Master of Engineering Management & MBA และ หลักสูตรปริญญาโท ด้าน Engineering เรียน 1 ปีจบเท่านั้น
หลักสูตรที่น่าสนใจ

MBA, Accounting & Finance, E-Business, Financial Services, International Marketing, Marketing, Event Management, Management, Tourism Management, Animation, Design, Project Management, Property Development, Education, Engineering, Telecommunications Networks, Communication Management, Information and Knowledge Management, Journalism, Information Technology, Internetworking, Interactive Multimedia, Law, Nursing, Health, Sciences
Central Queensland University, Brisbane
University of Ballarat at IIBIT (Sydney)

* มีชื่อเสียงทางบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรที่น่าสนใจ
Communication Design, Film and Television Production, Journalism, Media Studies, Fine Arts, Digital Media, Engineering Management, Project Management, Property Economics, Computer & Communication Engineering, Industrial Design, Interior Design, Civil Engineering, Project Management, Landscape Architecture, Built Environment, Environmental Engineering, Transportation Engineering, Facilities Management
Business : Communication (Advertising, Organizational Communication, Public Relations), Marketing, International Business, Human Resource Management, Public Management, Applied Finance, Business Administration, Accounting, Banking and Finance, Business and Taxation Law
เรียนปริญญาโท 1.5-2 ปีจบเท่านั้น
Special!! ฟรี! ค่าสมัครและค่าลงทะเบียน
 สมัครเรียนภาษา 20 สัปดาห์ขึ้นไป ค่าเรียนเหลือเพียง A$ 180 ต่อสัปดาห์
 สำหรับ Cert./Dipค่าเล่าเรียนต่อเทอมเพียง A$ 2,000
 สมัครเรียนภาษา 24 สัปดาห์ + Dip/Advanced Dip จ่ายค่าเรียนภาษาเพียง 20 สัปดาห์ ในราคาค่าเรียนพิเศษ
เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (General English และ English for Academic Purpose), หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นพื้นฐานและระดับสูง ระยะเวลาเรียน 3 เดือน ถึง 2 ปี มีสาขา คือ Information Technology (Network Management, Database Administration, Software Development, System Administration), Business Management, Management และ Marketing
สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี และโท เปิดสอนสาขา Commerce, Management, Information Technology, MBA, MIT และ MIS
(หมดเขต 31 ธันวาคม 2548)

สอบถามรายละเอียดหรือสำรองที่นั่งได้ที่
ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศ Study Overseas Centre Co.,Ltd
โทร 02-2557592/ 02 2530331/ 02 6550322 กด 1 หรือ 2
แฟกซ์ 02- 2557593/ 02- 6555711
อีเมล์ socc@samart.co.th