HTML Tips Cool Animation
  • 1 USA, Canada.
  • 2 Europe, Near East, South Africa, Japan
  • 3 South Each Asia ไทยอยู่โซนที่สามนี้แหละครับ
  • 4 Australia, Middle & South America
  • 5 Africa, Asia, Eastern Europe
  • 6 People's Republic of China
  • ข้อสังเกตุ แผ่นเทียม : จะมีขนาดบางกว่าแผ่นแท้ หรือมีขนาดหนาเท่าแผ่น CD ธรรมดา เท่านั้น 
  • ส่วนแผ่นแท้แบบหน้าเดียว : บันทึกสอง Layer จะทำการบันทึกข้อมูลไว้ ชั้นหนึ่งก่อน แล้วจึงเครือบด้วยสารเคมีก่อนบันทึกทับลงไปอีกครั้งเป็น Layer ที่สอง จึงมีความจุมาก กว่า แผ่นแบบ Layer เดียวอย่างมาก
  • แผ่นแท้แบบเล่นได้สองด้าน : ส่วนมากด้านหนึ่งจะเป็นเล่นแบบ เต็มจอธรรมดา ส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็นเล่นแบบ Wide Screen ซึงถ้าเล่นกับ จอแบนแบบ Wide Screen จะได้จอกว้างเหมือนในโรงภาพยนต์จริงๆ ไม่มีขอบดำด้านบนด้านล่าง
  • แผ่นก๊อปปี้ จะมีความจุที่น้อยกว่ามาก ผู้ผลิตจึงต้องบีบไฟล์ ของภาพยนต์ที่มีคววมยาว มากกว่าปกติ หรือ 2 ช.ม. ลง และตัด Option ลูกเล่น Menu Panel และเบื้องหลังการสร้าง ต่างๆ ออก เพื่อให้มีขนาดเล็กพอ สามารถเขียนก๊อปปี้ลงแผ่น ก็อปปี้ได้ ทำให้เสีย อัธรส และความรู้สึกไปมากทีเดียว สำหรับนักสะสมภาพยนตร์ ทั้ง ยังสญเสียคุณภาพของภาพและเสียงไปอีก ในกระบวนการบีบไฟล์ และขั้นตอนการก๊อปปี้. ทำอย่างไรได้ละครับ รักของถูกก็ได้คุณภาพคนไทยอย่างนี้แหละ ครับ. ถึงทราบก็ไม่มีทางเลือกนักใช้ไหมครับเพื่อนๆ นักสะสมหนังครับ. 

May 20, 2001 last update!


Previous Tip Back to HTML Tips Page Next Tip


All Artwork & Design ฉ 1997-1999 Krit Spooker