Photoshop TiIps HTML Tips Graphics Tips Photoshop Tips Fortune Teller, Games, MIDI, MP3, Media etc. CGI Tips

ห้องนี้เพิ่งเปิดขึ้นใหม่ มีจุดประสงค์ที่จะแนะนำความหมาย และการใช้ editors ต่างๆ ทีเกี่ยวกับ web design โดยเน้นแนะนำให้คุณหรือ เพื่อนๆที่ต้องการจะหา editors หรือสคริปร์ มาใช้ในงานเขียนเว็ป แต่ไม่ทราบว่า editors ตัวใดควรนำไปใช้ประโยชน์ด้านใด. ซึ่งผู้เขียนคิดว่าเป็น ปัญหามากสำหรับ นักเขียนเว็ปไทย ซึ้งยังคงไม่ให้ความสำคัญเรื่องนึ้มากนัก จากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ได้สำผัสมา และจากการที่ได้เรียน และอ่านหนังสือต่างประเทศ ของ web designer ที่มีชือเสียงหลายท่าน ล้วนให้ความสำคัญเรื่อง "การใช้ tools ให้เหมาะสมและ ถูกต้องกับงาน" มากครับ ซึ้ง editor หนึ่งๆ ถูกพัฒนาขึ้นมาให้สามารถ ทำงานได้ดี กับวัตุประสงค์หนึ่งๆ เท่านั้น. แต่ผู้ผลิตก็พยายามที่พัฒนาให้มีความยืดหยุ่น สามารถใช้งาน ครอบคลุมได้หลายๆ ด้านมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อจุดประสงค์ ในการตลาด. เช้น photo shop ถูกออกแบบให้ทำงานได้เยี่ยมกับรูปภาพสำหรับงาน พิมพ์ นามสกุล .BMP-.JPG แต่ในversion 5 ได้พัฒนาให้ ยืดหยุ่นสามารถทำงานกับ กราฟฟิก บนเว็ป นามสกุล .GIF ได้มากขึ้น. รวมถึงสามารถนำมา ใช้กับงานวาดรูปหนึ่งมิติ และสองมิติได้เช้นกัน แต่มิได้หมายความว่า photoshop สามารถ ทำงาน graphic ได้ดีทั้งหมด. ซึ้งถ้าคุณต้องการจะผลิต ผลงานอย่างมืออาชีพ คุณก็ควรจะมองหาอาวุธ ที่ถูกต้อง และสะดวกใช้กับงานนั้นๆ ให้มากที่สุดครับ. โดยเฉพาะคนไทยสามารถ หา software ทุกอย่างได้ในราคาถูกกว่าฝรั่งมาก จึงควรใช้เป็นข้อได้ เปรียบของเราครับ. อย่ายึดติดกับ editor ตัวใดตัวหนึ่ง จนไม่อยากขนขวายทดลอง editor ตัวอื่นๆ ซึ้งมีจุดดีเหนือกว่าในด้านอื่น. หรือ ก่อนที่จะเริ่มต้น ศึกษา editor ตัวใดควรทราบจุดประสงค์และ ความสามารเด่นของ editor นั่นก่อนน๊ะครับ เพื่อไม่ให้คุณต้องเสียเวลา. เพราะเป็นธรรมชาติของทุกคน เมือใช้จนเคยชินแลัวก็จะไม่ อยากเปลี่ยน ทั้งที่มี editor อื่นที่ทำงานได้รวดเร็วหรือ ผลิตผลงานได้คุณภาพดีกว่าก็ตาม.

เราจะแนะนำข้อดีและวัตถุประสงค์การใช้งานของ editors  หรือ tools เท่านั้นเป็นส่วนใหญ่ น๊ะครับ ส่วนท่านที่ต้องการให้เจาะลึก หรือต้องการทราบเรื่อง อื่นๆ ขอให้เมล์มาหาเราน๊ะครับ ถ้าเราคิดว่ามีความรู้เรื่องนั้นมากพอก็จะจัดทำให้ และควรจะสมัครเป็นสมาชิกกับเราด้วย ซึ่งจะได้รับการดูแลพิเศษกว่า และฟรีครับ! ด้วยเงื่อนไขของเวลา เพียงแค่ที่เห็นนี้ ผู้เขียนใช้เวลากว่า 1 ปีครึ่งในการ design และรวบรวมข้อมูลลงไป. ถ้ามีผู้สนใจอยาก ร้องขอให้ ทำเรื่องใดเหมือนๆ กันเข้ามามาก ก็จะรัดคิวให้เป็นพิเศษ ครับ อยากให้เป็นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ และตรงใจคุณๆ มากที่สุดด้วย. และเว็ปไซร์นี้ ก็ไม่มีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจมากนักครับ. อยากแนะนำน้องๆ มีความฝัน อาจจะมีความรู้ด้านนี้อยู่บ้าง หรือที่ด้อยโอกาส แต่มีความสนใจด้านนี้มากกว่า. เพราะฉะนั้นได้สิ่งดีๆ จากเราไปแล้วผลิดผลงานออกมาก ดีๆ อีเมล์มาบอกเป็นกำลังใจกันด้วยน๊ะครับ! ถ้าดีจริงเราจะช่วย ประชาสัมพันธ์ให้ด้วย!

Note: ขณะนี้ผู้เขียนกำลังทำการพัฒนา เว็ปไซร์หลัก และ e-commerce อยู่ จึงต้องขอหยุดการทำงานในส่วนห้องนี้ ซึ่งเป็นเพียงเว็ปไซร์ย่อยไว้ก่อนน๊ะครับ ลิงก์ต่างๆ ในห้องนี้จึงยังไม่ได้ลงมือเขียนเนื้อหาลงไป ไว้มีเวลาจะทำให้อีก ทีน๊ะครับ! สำหรับผู้ที่ต้องการทราบ topic ใดในห้องนี้จริงๆ หรือ topic ใหม่ๆ ที่คุณไม่สามารถหาแหล่งข้อมูลได้ ก็สามารถ อืเมล์มาได้ ถ้าผู้เขียนทราบและ คิดว่ามีความรู้มากพอ ก็จะถ่ายทอดลงให้ แต่มีข้อแม้ว่าคุณต้องบอก background ส่วนตัวสั้นๆ เช่น ที่อยู่ อายุ การศึกษา etc. และความสามารถเกี่ยวกับการเขียนเว็ปในขณะนั้นมาด้วย แล้วผู้เขียนจะขอให้คุณทำ กิจกรรม เล็กๆ บางอย่าง เช่นอาจให้ เขียนข้อคิดเห็น หรืออธิบาย บาง topic ที่คุณมีประสพการณ์ แล้วแต่กรณีไป เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆ ส่วนรวมและ เป็นการตอบแทนคุณค่าของ สิ่งทีคุณขอด้วย. สิ่งไหนที่ได้มาฟรี และง่ายมักไม่มีคุณค่าครับ มาร่ามสนุกและ ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีก็เถอะน๊ะ!

ขั้นตอนต่างๆในการเขียน CGI, ASP & SCRIPT  EFFECTS:

CGI Perl- .
ASP- .
JAVA SCRIPT- COMING SOON. 
JAVA APPLET - COMING SOON.

ภาษา SCRIPT, TECHNIC ใหม่ๆ & EDITORS ต่างๆ สำหรับ WEB DESINGNER:

XML - ประเภทของ XML Tag  และการทำงาน. COMING SOON
DHTML - ประเภทของ DHML Tag  และการทำงาน COMING SOON
DIRECTOR- COMING SOON
FLASH 4 - COMING SOON 
DREAM WEAVER 2 - COMING SOON
FRONT PAGE 2000 - COMING SOON
FIRE WORK - COMING SOON
FREE HAND - COMING SOON
IMAGE READY COMING SOON
COREL DRAW 8 - COMING SOON
PHOTOSHOP 5 - COMING SOON
SUPER KAI - COMING SOON
GOLD FISSION 4 - COMING SOON.
COLOR TRICK - COMING SOON
SEARCH ENGINE TIPS & TRICKS- เคร็ดลับการใช้ Search Engine ที่คุณควรทราบ NEW UPDATE!!!
TYPE OF SEARCH ENGINES - ประเภท และความแตกต่างของ Search Engine NEW UPDATE!!!
DVD บน PC - พัฒนาการของเทคโนโลยี่บน PC สำหรับประเทศที่เจริญแล้ว การพัฒนาของแผ่น CD เถื่อนที่ด้อย คุณภาพ แต่ไม่มีทางเลือกสำหรับนักสำสมภาพยนตร์ไทย NEW UPDATE!!!
CRT - COMING SOON
Questions & Answers - มีคำถามหรือข้อสงใส, อาจหาคำตอบได้ที่นี่.

 


All Artwork & Design ฉ 1997-1999 Krit Spooker