HTML Tips Cool Animation
PERL ย่อมาจาก Practical Extraction and Report Language เป็นภาษาโปรแกรมมิ่งที่ สร้างโดย Larry Wall มีความสามารถ และยืดหยุ่นเหมือนภาษาชั้นสูง ทั้วไป จุดประสงค์ เริ่มแรกเพื่อใช้ เขียนโปรแกรมใน ระบบ Unix โดยเฉพาะ ความสามารถบางอย่าง ก็หยิบยืมมาจากภาษา C ผู้ที่เขียนภาษา C ได้อยู่แล้ว จึงสามารถ เขียน Perl ได้ง่าย.

Perl เป็นภาษาสคริปต์ การรันสคริปร์จะต้องเรียก อินเทอร์ พรีเตอร์ (Interpreter) ของ Perl มาอ่านสคริปร์เพื่อตีความหมาย และทำงานตามที่เขียนไว้ใน สคริปต์ ไม่ต้องมีการคอมไพล์ (Compile) ซอร์ซโค๊ดของสคริปร์ให้เป็นโปรแกรม ก่อการรัน จึงสะดวกและรวดเร็วในการทดลองรัน และแก้ไขสคริปต์.

จึงเป็นที่นิยมมากในการนำ Perl มาเขียน CGI script บน Unix Server เพื่อใช้งายบน Internet. (Perl และ C มักจะถูกติดตั้งมา พร้อมกับ Unix Sever เสมอ) Perl ยังสามารถ Run บน Windows Platform ได้อีกด้วย สามารถ Run ได้เร็วกว่า shell script บน unix ทั่วไป พร้อมทั้งยังไม่ต้อง compile เหมือนภาษา C อีกด้วย. ถีงแม้ CGI Perl จะใช้เวลา load script นานกว่า CGI C แต่ จากการที่ไม่ต้อง complie ทั้งยังสามารถเขียน program ย่อยเสริมได้. ทำให้สะดวกและง่ายในการตรวจสอบแก้ไขหรือปรับปรุง ในภายหลัง. จึงมีข้อได้เปรียบถึงจะทำงานก็ตาม. ดังนั้น web server ต่างๆ จึงนิยมใช้ CGI Perl มากว่า CGI Script จากภาษา อื่นๆ. การที่ได้รับความนิยมมากทำให้มีการพัฒนา Module ขึ้นมาใช้อย่างแพร่หลาย รวมถึงการพัฒนาให้ Perl มีความสามารถ ในการติดต่อกับ Database โดยอาศัย ODBC Driver ได้อีกด้วย.

บทความข้างล่างจาก cd สื่อการสอนของบริษัท success media:

การติดตั้ง Program Perl

การจะใช้งาน cgi ที่เขียน โดย ภาษา Perl นั้น เราจะเขียน Perl ด้วย source code ที่เป็นภาษา Perl ขึ้นมา หลังจากนั้น
เราจะใช้งาน โปรแกรมที่เราเขียนขึ้นมาได้โดย ใช้ โปรแกรม Active Perl เป็นตัวแปลความหมาย (หรือจะใช้ Perl for win 32 ก็ได้
ส่วนใครที่ใช้ unix ก็ต้องหา perl for unix มาใช้) โดยเราสามารถหาโปรแกรม นี้ได้ที่ www.perl.com

หลังจาก download โปรแกรมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราก็ setup ลงไป เก็บไว้ใน directory c:\perl (หรือ ใครใช้ที่อื่น
ก็ต้องกำหนด path ใหม่ด้วย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม จาก การติดตั้ง web server และการติดตั้ง perl)

การใช้งานผ่าน Web site

การใช้ web server และการติดตั้ง perl บนเครื่องเราเป็นเพียงแค่การทดสอบการทำงาน cgi ที่เราเขียนขึ้นมาเท่านั้น
แต่ถ้าเราไม่คิดเก็บเวปไซต์ไว้คนเดียว แต่ต้องการให้ขึ้น ไปอยู่ บนinternet เราต้อง upload file ที่เราสร้างขึ้นมา ขึ้นไปบน web
server ที่ให้บริการ internet โดยที่ server นั้นจะต้องมีโปรแกรม สำหรับแปลภาษา perl ด้วย ถ้า server เป็นแบบ windows
ก็คงไม่มีปัญหาอะไร server จะเซต path ให้เราแต่ถ้า server เป็นแบบ unix เราจะต้องกำหนด path ให้แก่ cgi ของเราตรงหัวไฟล์
ดูตัวอย่าง บรรทัดที่ 1

ตัวอย่าง

#!usr/local/bin/perl
print "Content-type:text/html\n\n";
print "<HTML><HEAD>";
print"<TITLE>Web Board.</TITLE></HEAD>";
print"<BODY>HELLO PERL</BODY>";
print "</HTML>";

บรรทัดแรกที่เรากำหนด path ให้ unix อาจเป็น #!usr/bin/perl หรือถ้าไม่ใช่คุณต้องไปถามผู้ดูแลระบบนั้นเอง

บรรทัดที่ 2 เป็นการกำหนด ชนิดของ output ให้เป็นแบบ html เพื่อให้ browser อ่านรู้เรื่อง

การใช้งาน cgi แบบ ไม่ต้องต่อ internet

ในการใช้งาน cgi ด้วยภาษาperl บน Window 95/98 นั้น 

1.จะต้องมีการจำลองเครื่องของตนเองเป็น Server ซะก่อน โดยโปรแกรมที่เราใช้นั้นจะเป็น โปรแกรมที่เรียกว่า
web server สามารถหา download ได้ ฟรี
เช่น ที่ www.download.com เป็นต้น ส่วนในที่นี้เราใช้ โปรแกรม Xitami เป็น web server หลังจาก download
มาแล้ว ก็ทำการติดตั้ง

2.จะต้องติดตั้งตัวแปลภาษา Perl ด้วย มีให้เลือก download ฟรีอีกเช่นเคย
เช่น Perl 32 for Window 95 หรือ Active perl for WIN32
download ได้ที่ www.perl.com

*** Perl 32 for Win หรือ Active Perl ติดตั้งไว้ที่ c:\perl\
*** Xitami ติดตั้งไว้ที่ c:\xitami\ โดยที่ c:\xitami\webpages จะเป็น root directory ของเรา
***หากติดตั้งโปแกรมไว้ที่อื่นจะต้อง คอยตรวจสอบเรื่องของไดเรกทอรี่ด้วยนะ

  การใช้งาน cgi บน internet

เราจะต้องทำการ uplaod ไฟล์ขึ้น inteernet ซะก่อน โดยอาจใช้โปรแกรม cuteFTP WS_FTP
หรือการ upload วิธีอื่น
สำหรับ server ที่เป็น windows ก็สามารถใช้งานได้เลย แต่ระวังเรื่อง การอ้าง directory
ภายใน sourcode อาจต้องแก้ไขเล็กน้อย
สำหรับ unix การ upload โดยวิธี FTP จะมีวิธีการดังนี้ (ต้องแก้ไข source code ด้วยนะ)

ขั้นตอนการสร้าง Directory

- ที่ root directory ของเราเองให้สร้างห้องชื่อ cgi-bin แล้ว chmod ห้อง cgi-bin เป็น 777 ( เช่น
www.hudsha.com/cgi-bin/ ) การ chmod เป็นคำสั่งบน unix
ที่กำหนดว่าจะให้มีการใช้งานไฟล์ได้ระดับใด

- ในห้อง cgi-bin ถ้าเราสร้างห้องขึ้นมา จะต้อง chmod เป็น 777 ( เช่น
www.hudsha.com/cgi-bin/webboard/ ) การ chmod 777 เป็นการอนุญาตให้อ่านเขียนเกี่ยวกับไฟล์
หรือ ไดเรกทอรี่นั้นๆได้

- ที่ root directory ก็เช่นกัน ถ้าสร้างห้องขึ้นมา แล้วจะต้อง chmod เป็น 777 ( เช่น
www.hudsha.com/webboard/ )

ขั้นตอนการ Upload File ต่างๆ เข้าสู่ Directory

- การ upload ไฟล์ *.pl (เช่น webboard.pl , addnew.pl และ addhtml.pl ) Upload ไปไว้ในห้อง
cgi-bin ในการ Upload File *.pl นั้นต้อง Upload แบบ Ascii Mode เท่านั้น และเมื่อ Upload File
*.pl ทุกไฟล์เรียบร้อยแล้ว ก็ให้ chmod *.pl เป็น 755

- การ Upload File *.dat (เช่น topic.dat ,ืnumtopic.dat) ในการ Upload *.dat ต้อง Upload แบบ
Ascii Mode เท่านั้น และเมื่อ Upload File *.dat ทุกไฟล์เรียบร้อยแล้ว ก็ให้ chmod *.dat เป็น 777

- การ Upload File *.htm *. html file รูปภาพต่างๆ *.jpg *.gif Upload แบบ Binary Mode
นะครับไม่ใช้ Ascii Mode และไม่ต้อง chmod สองไฟล์นี้

Feb 31, 2000 last update!


Previous Tip Back to HTML Tips Page Next Tip


All Artwork & Design ฉ 1997-1999 Krit Spooker