HTML Tips
HTML Tips Graphics Tips Photoshop Tips Fortune Teller, Games, MIDI, MP3, Media etc. CGI Tips

้องเรียนนี้ ถูกออกแบบไว้ขั้นต้น ไว้เป็นห้องสมุดส่วนต้ว ไว้เก็บผลงาน ข้อมูล ความรู้ และ trick ต่างๆ จากประสพการณ์และสิ่งที่ประสพจริงของผู้เขียนเอง ในหนทางของ web graphic designer แต่ต่อมาจากการที่ได้เห็น ความไม่พร้อมบางอย่างของระบบเว็ปรวมๆ ในเมืองไทย และจุดด้อย ที่คนไทยมัก มองข้ามใตด้าน web designer และ graphic design.  ทำให้ผู้เขียนเกิดแรงบรรดาล ตัดสินใจ ที่จะพัฒนาห้องสมุดนี้ให้ดีขี้นและ สามารถ สร้างประโยชน์ต่อน้องๆ เยาวชนไทย ได้ก้าวไปในแนวทางที่ถูกต้อง และได้มีจุดริเริ่มในการเรียนรู้และ พัฒนาการเขียนเว็ป มาให้ท่านใช้เป็นแหล่งค้นหาข้อมูล และเริ่มต้นศึกษาสำหรับเริ่มต้น ผู้สนใจการเขียนเว็ป โดยผู้เขียนได้ทำการนำข้อมูลจาก เว็ปเพจและ designer ที่มีชื่อเสียงหลาย ท่านที่คิดว่า เป็นข้อมูลสำคัญที่ควรรู้สำหรับ designer ทุกคน มาทำการแปล และรวบรวมไว้ เป็นหมวดหมู่ สำหรับบางเพจที่ยังคงเป็นภาษาอังกฤษอยู่ แสดงว่าผู้เขียนยังไม่มีเวลาแปล หรือยังคิดว่าไม่มีพื้นความรู้มากพอ หรืออาจกำลังหาข้อมูลจากแหล่งอื่นที่เหมาะกว่า มาลงแทน.

ถ้าท่านสนใจอยากรู้ให้อีเมล์มาบอกได้ และควรจะกรอกแบบฟอร์มสมาชิก registration ของเราด้ายน๊ะครับเพื่อจะ ได้รับการบริการเป็นพิเศิษ และสิทธิอื่นๆ ในอนาคตอีกด้วย  ถ้ามืผู้สนใจเรื่องเดียวกันมากๆ หรือคิดว่า มีความรู้พอ เป็นไปได้ก็จะพยายามจัดทำให้ เพือเป็นการ ประหยัดเวลาผู้เขียนและตรงใจ ผู้ใช้ด้วยครับ. ส่วนการที่นำผลงานของ web designer ทีผู้เขียนชื่นชอบมาทำการแปลนั้น จะอ้างแหล่งที่มาไว้อย่างชัดเจน มิได้หวังจะลอกเรียน หรือนำผลงานคนอื่นมาแอบอ้าง แต่เพื่อต้องการให้มีฐานข้อมูลมากเพียงพอ และมีคุณภาพสำหรับเยาไทย ซึ่งเป็นกลุ่มเป็าหมายหลักของเว็ปไซร์นี้ ทั้งผู้เขียนคิดว่า ไม่มีกำลังคน, ภูมิปัญญาและทรัพมากพอที่สร้าง ฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ได้อย่างต้นกำเนิดเทคโนโลยี่เขาทำได้ในขณะนี้ แล้วนำประสพการณ์งานจริง ของผู้เขียนบรรยาย ผนวกรวมลงไป โดยเฉพาะของคนไทยจะ ไม่ก๊อปปี้ กันเองมาแอบอ้างเด็ดขาด! จะอ้างแหล่งที่มา ของข้อมูลไว้ ใน ภาคผนวก reference ครับ ประเทศกำลังพัฒนาก็ต้องเรียนรู้จากการ แกะเทคโนโลยี่ ชาติพัฒนาแล้วเป็นแนวทาง สร้างเทคโนโลยี่ใหม่ ทั้งนั้นเป็นจุดเริ่มต้น อย่างเช่น ญี่ปุ่น ไต้หวัน etc. แล้วเขาก็นำเทคโนโลยี่หรือ อุปกรณ์นั้นๆ มาพัฒนาเป็นเทคนิคหรือสินค้าใหม่ ไปขายเจ้าของเทคโนโลยี่นั้นจน ประสพความสำเร็จมาแล้ว นั้นเป็นตัวอย่างครับ ทุกท่านควรอ่าน ที่มาของเว็ปไซร์นี้โดยคลิก how to become web designer ที่นี้! เพื่อประโยชน์ต่อตัวท่านเองในการใช้เว็ปไชร์ได้อย่าง ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ของท่านและตัวผู้เขียนเอง!

สำหรับท่านที่เพิ่งเริ่มต้นสนใจและอยากลองหัดเขียนเว็ปด้วย html ดู ผู้เขียนได้เตรียมเครื่องมือ html editor อย่างง่ายๆไว้ให้คุณๆ ลองฝึกได้ด้วยตนเอง โดยเข้าไปในห้อง rest room แล้วคลิกที่ปุ่ม edtors บน menu bar ด้านซ้ายครับ! มันอาจไม่สามารถทำให้คุณเป็นมืออาชีพในทันที แต่จะทำให้คุณเข้าใจโครงสร้างของ html และการเขียนเว็ปได้ดีขึ้น และง่ายขึ้นในการศึกษรระดับต่อไป.

Click here to visit our sponsor
Free Advertising from Click2Net!

 ขั้นตอนต่างๆในการเขียน home page:

Get Organized! - แนะนำจุดเริ่มต้นอย่างถูกต้องและมีประสิทธิผล.
HTML Editors - อะไรที่คุณควรจะรู้.
FTP- Uploading  site ของคุณไปยัง Internet. 
Search Engines - วิธี submit site ของคุณต่อผู้ชมทั่วโลก.

HTML Help:

HTML <TAG> Dictionary! - ประเภทของ HTML Tag ทุกชนิด และการทำงาน.
RGB to HEX Color Chart - ตารางรูป chart  มาตราฐานระหัสสีของตัวอักษร Text Format
RGB to HEX Color Chart - ตารางสีมาตรฐานสำหรับ Graphic Format
CGI Forms - HTML & ข้อมูลจำเป็นในการสร้าง guestbook or order form 
Frames Tutorial - ตัวอย่าง & HTML เพื่อแบ่ง screen frames pages
Java & Java Script - บทบรรยาย & Links to great Java sites
HTML Questions & Answers - มีคำถามหรือข้อสงใส, อาจหาคำตอบได้ที่นี่.

บทเรียนการเขียน script:

Adding Sound To Your Pages สร้างมิติและเพิ่มชีวิตชีวาด้วย Sound Effect.
Image Map Tutorial ทำภาพ Image link ไปยังที่อื่นมากกว่าหนึ่ง location ภายในรูปเดียว.
Walk-Through เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น HTML beginner. (เป็นภาษาอังกฤษ!)
Frames วิธีแบ่งเฟรมลงในเพจ (page into frames) อย่างง่ายๆ.
Forms สร้างไ่ม่ยาก. คุณพร้อมจะเขียน html ฟอร์มหรือยัง! (เป็นภาษาอังกฤษา!)
HTML Guide สำหรับผู้เริ่มต้นเพื่อเข้าใจพื้นฐานของ HTML. (ยังเป็นภาษาอังกฤษ!)
CGI Programming เขียน CGI ของคูณเอง (เป็นภาษาอังกฤษ&ซับซ้อนมาก!)
Java Script บทเรียนพร้อมตัวอย่างต่างๆประกอบ Tutorials and samples.
Tables เขียน tables ด้วยตัวคุณเองด้วย this step by step guide
Forms สร้าง forms อย่างไร. How to create forms.
HTML Tags HTML tags หมายถึงอะไร.
RGB Color Codes ตารางสีมาตรฐานแบบ RGB.
Adding JavaScript การใส่โค๊ต Java Script ลงในเพจ.
Adding Java Applets เทคนิคการใส่ Java Applets ลงในเพจ.
Displaying Your Pages การแสดงผลเว็ปเพจบนเบลาเซอร์.
CGI Script Personal Library ห้องสะสมสคิปร์ cgi ส่วนตัวของผู้เขียน!
SSI Script การใช้ ssi บนเว็ปเพจ เพิ่มประสิทธิ์ภาพของเพจคุณ!
Color Codes Table ตารางสีที่คุณสามารถ copy source นำไปทดลองใช้ได้ทันที NewUpdated!

All Artwork & Design ฉ 1997-1999 Krit Spooker