Photoshop TiIps HTML Tips Graphics Tips Photoshop Tips Fortune Teller, Games, MIDI, MP3, Media etc. CGI Tips
ห้องนี้คือ Photoshop Tips & Tricks room ซึ้งบรรจุด้วย step-by-step เพื่อให้ผู้สนใจ ได้ศึกษาอย่างเป็นขั้น ตอน สามารถเรียนรู้ และสร้างผลงาน effect ต่างๆ ที่เหมือนมืออาชีพขึ้นใช้ได้เอง โดยใช้เวลาไม่มากนัก . ผู้เขียนแน่ใจว่า tips เหล่านี้สามารถสรัางเสร็จเพียงไม่กี่ clicks โดยใชั fancy filter sets, แต่ tips นี้ designed สำหรับทุกคนให้เข้ามาใช้ได้ โดยจำเป็นเพียงต้องมี Photoshop program อยู่แล้วในเครื่องของท่านเท่านั้น. และควรจะรู้พื้นฐานของ Photoshop และ  tools อยู่บ้าง. ดังนั้นถ้าคุณยังใหม่ สำหรับ  ,กรุณาอ่าน คู่มือหรือหนังสือประกอบก่อนเริ่มต้นเรียน. ผู้เขียนพยามสร้างขั้นตอนในการนำเสนอ. ให้ง่ายที่สุดเท่าที่สามารถทำได้. เพื่อไม่ให้เป็นการน่าเบื่อสำหรับ (advanced users) ผู้ที่คุ้นเคยและสามารถใชั  ได้ดีอยู่แล้ว. โดยอย่าไปสนใจขั้นตอนที่ผู้เขียนกล่าวมากนัก ให้ยึดเป็น main และเป็น idia เป็นพอ เพราะประสพ การณ์ และความรู้พื้นฐานของ คนเราต่างกัน. และ photoshop ก็มีหลาย version ด้วย. Designer คนละคน อาจสามารถผลิตผลงานที่เหมือนกัน ออกมาโดยใช้ วิธีหรืออุปกรณ์ที่ต่างกันได้เสมอ ซึ้งถ้าคุณรู้จักพริกแพรง และนำไปประยุกค์โดยทำความเข้าใจ และยึดแนวการสอน ตลอดจน tools ต่างๆในห้องนี้ จะสามารถนำไป ใช้งานได้อย่างแน่นอน โดยสำหรับมือใหม่ ถ้าจำชื่อ tools ต่างๆไม่ได้ หรือไม่รู้จักให้เอา mouse วางลงไปบน tools ที่ต้อง การตรวจสอบ ก็จะประกฏชื่อ tools นั้นๆ ขึ้นมาครับ.

ถ้าคุณต้องการจะ print หน้านี้หรือ tips ออกมาแต่ตัวหนังสือ text ที่ออกมาเป็นสีขาวบน printer ของคุณ, ก็เพียงแค่แก้ไข browser settings ของคุณโดย เปลี่ยน default text ทั้งหมดให้เป็นสี BLACK ขณะที่คุณกำลัง print.

Note: ด้วยขีดจำกัดที่ว่า designer ทุกคนมีประสพการณ์ ในการใช้ tools หรือ editors ที่แตกต่างกัน. จึงย่อมมีความคุ้นเคย และวิธีใช้ที่แตกต่างกัน.เพื่อให้ได้ผลงานที่เหมือนกัน designer คนละคนอาจใช้วิธีที่ต่างกัน. จึงเป็นการยากที่จะถ่ายทอดความรู้ทางด้าน desinge ออกมาเป็นตัวอักษรแล้วทำให้ผู้สนใจ ทุกคนสามารถเข้าใจบทเรียนได้เหมือนกัน 100%. ผู้เขียนจึงหวังแต่เพียงว่า ผู้อ่านทุกคนจะสามารถประยุกค์ ประสพการณ์เฉพาะตัวเกี่ยวกับ editors ที่คุ้นเคย นำมาประยุกค์ใช้ ผนวกกับคำแนะนำในบทเรียน. ผู้อ่านทุกท่านจะสามารถสร้างงานได้ คล้ายตัวอย่างในบทเรียน สามารถคันพบเทคนิคใหม่เพื่อสร้างสรร web site ของท่าน และสรรสร้าง ecommerce ที่แข็งแกร่งเพื่อช่วยวิกฤต ประเทศของเราต่อไป.

Photoshop 4.0 Users! 95% สร้างโดยใชั Photoshop 3.05, ดังนั้นอาจมีบาง steps ไม่สามารถทำได้ใน version 4.0. ซึ่งจริงๆแลัว Photoshop 4.0 มีความสามารถที่จะ tips นี้ทั้งหมด, แต่เพราะว่า  ใชัวิธีการใหม่ในการควบคุมเครื่องมือต่างๆ เช่น ตัวหนังสือ text & การเลือก selections ต่างๆ, ดังนั้น คุณอาจต้องทำดวามคุ้นเคยกับมันเล็กน้อยก่อนที่จะสามารถทำให้มันทำงานอย่างถูกต้อง.

Basic Toolbar

Basic Toolbar

Basic Shapes

Basic Shapes

Rounded 3D Button

Rounded
3D Button

Beveled 3D Button

Beveled
3D Button

Rounded 3D Button

Rounded
3D Button

Seamless Background #1

Seamless
Background #1

Seamless Background #1

Seamless
Background #2

Seamless Background #1

Seamless
Background #3

Drop Shadow

Drop
Shadows

Changeing Color of an Image

Changing
Image Colors

My Title Graphics

My Title Graphics

Quick Emboss1

Quick Emboss

Quick Punch

Quick Punch

Adding B&W

Adding B&W
to a Photo

Netscape<BR>Transition

Netscape
Transition

Tiling A Logo

Tiling A Logo

Glowing Objects

Glowing Objects

Spinning Objects

Spinning Objects

Rounded Corners In Photoshop

Rounded Corners
In Photoshop

Vertical Backgrounds

Vertical
Backgrounds

Create Wild Textures

Create Wild
Colorful Textures

Create Metalic Textures

Metallic
Textures

Embossed Letters

Embossed
Letters

Filling Text w/Pictures

Filling Text
w/Pictures

Outlining Text

Outlining
Text

Fading Two Images Together

Fading Two
Images Together

Image Transition Animation

Image
Transition
Animation

Rounding Type

Rounding
Type

 


All Artwork & Design ฉ 1997-1999 Krit Spooker