Usa UK Newzealand Australia
 
 

UNIVERSITIES

ประเทศออสเตรเลีย

ประเทศอังกฤษ

ประเทศอเมริกา 

สถานศึกษาที่น่าสนใจ

สำหรับนักศึกษาที่ไม่อยากปวดหัวกับการสอบ IELTS / TOEFL มหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าเรียนต่อในระดับต่าง ๆ ได้เลย เพียงแต่ ต้องสอบให้ผ่านภาษาอังกฤษระดับสูงของทางมหาวิทยาลัยเท่านั้น


ประเทศออสเตรเลีย

CHARLES STURT UNIVERSITY

CSU เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย ไดัรับรางวัล “ มหาวิทยาลัยดีเด่นแห่งปี 1997 ” มีวิทยาเขต 3 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณตัวเมือง Albury / Wodonga, Bathurst และ Wagga Wagga ในเขตตะวันออกของรัฐ New South Wales เป็นมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาต่างชาตินิยมมาศึกษามากที่สุดแห่งหนึ่งและเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศออสเตรเลีย เปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา, ปริญญาตรี โท และเอก

** ค่าเล่าเรียนปริญญาโท 1.2 แสนบาทต่อเทอม ไม่ต้องใช้ผล IELTS or TOEFL ถ้าผ่านภาษาอังกฤษระดับสูงของมหาวิทยาลัย **

หลักสูตร MBA ทางด้าน International Relation, International Management and International Technology เรียนจบภายใน 1.5 ปี  ถ้าต้องการจบ 2 Majors ก็ต้องเรียน 2 ปี และ หลักสูตร MIT เรียน 1 ปี สำหรับผู้ที่จบสาขาคอมพิวเตอร์ หรือมี

ประสบการณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์และ 2 ปี สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบทางด้านคอมพิวเตอร์ และไม่มีประสบการณ์

นอกจากหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น ทางมหาวิทยาลัยยังเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์, พาณิชยศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, วิทยาศาสตร์และเกษตรศาสตร์, วิทยาศาสตร์กายภาพ และหลักสูตรภาษาอังกฤษ ซึ่งค่าเล่าเรียนจะอยู่ที่ราคา A$ 270 ต่อสัปดาห์ มีหอพักสำหรับนักศึกษาต่างชาติด้วย

< BACK >

DEAKIN UNIVERSITY

Deakin University เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยดีเด่นประจำปีถึงสองครั้งจาก The Good University Guide ในปี 1995 “ ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา ” และในปี 1999 ได้รับรางวัลดีเด่นร่วมทางด้าน “ ความเป็นเลิศในการศึกษา และการฝึกอบรม ” มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่เมือง Melbourne รัฐ Victoria มหาวิทยาลัยจัดดำเนินการสอนให้กับนักศึกษาออสเตรเลียและต่างชาติจำนวนทั้งสิ้นกว่า 60,000 คน หลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย

* การบัญชี * การจัดการสิ่งแวดล้อม * การจัดการ* การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ * การเงิน * นิเทศศาสตร์* พาณิชยศาสตร์ * วิทยาศาสตร์สุขภาพ * พยาบาลศาสตร์* คอมพิวเตอร์ * การค้าระหว่างประเทศ * โภชนาการ* พาณิชยศาสตร์ * อิเล็กทรอนิกส์ * ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ * TESOL* วิศวกรรมศาสตร์ * การตลาด

นอกจากนี้ยังสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มากมายสำหรับนักศึกษาของ Deakin University โดยเฉพาะ เช่น ห้องสมุด

ห้องคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ

< BACK >

EDITH COWAN UNIVERSITY

ECU เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่มีอัตราการเจริญเติบโตรวดเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศออสเตรเลีย เป็นสถาบันที่มีผลงานการวิจัยเพิ่มขึ้นทุกปีในรัฐออสเตรเลียตะวันตก มีจำนวนนักศึกษาต่างชาติประมาณ 2,000 คน มาจาก 70 กว่าประเทศทั่วโลก มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่เมือง Perth รัฐ Western Australia มีวิทยาเขต 5 แห่ง อยู่ห่างจากประเทศไทยโดยใช้เวลาบินเพียงแค่ 6 ชั่วโมงเท่านั้น เป็นเมืองที่สะอาด ค่าครองชีพต่ำ มีนักเรียนไทยน้อย จึงทำให้นักเรียนสามารถฝึกฝนภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มที่ หลักสูตรที่เปิดสอนมีดังนี้

หลักสูตรทางด้านบริหารธุรกิจ : ระยะเวลาในการเรียน 2 ปี ค่าเล่าเรียนประมาณ 1 แสนกว่าบาทต่อปี มีสาขาต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น Accounting, Finance, Human Resource Management, Information Systems, Management, Marketing, MBA, และ E-Commerce

หลักสูตรทางด้านคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ : ใช้เวลาในการเรียน 2 ปี ค่าเล่าเรียนปีละ 180,000 กว่าบาทเท่านั้น สาขาที่น่าสนใจคือ Computer Science, Information Science, Software Engineering, Engineering Science, Mathematics & Planning

หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ : ระยะเวลาในการเรียน 2 ปี ค่าเล่าเรียนเพียงปีละ 150,000 กว่าบาท สาขาที่น่าสนใจ เช่น Nursing, Human Biology, Sports Science, Biological Science, Environment Management

นอกจากนี้ ECU ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยทางด้านธุรกิจและ C&IT อันดับ 1 ของรัฐออสเตรเลียตะวันตกและใหญ่เป็นอันดับ 6 ของประเทศออสเตรเลีย และได้รับรางวัลสาขาการตลาดจาก Australian Institute of Marketing 3 ปีซ้อน คือ ในปี ค.ศ. 1998, 1999 และ 2000

< BACK >

THE UNIVERSITY OF NOTRE DAME, AUSTRALIA

เป็นสาขาหนึ่งของ The University of Notre Dame ใน USA ซึ่งได้รับการจัดอันดับให้เป็น Top 50 ของมหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศอเมริกา มหาวิทยาลัยนี้มีอัตราการเจริญเติบโตรวดเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศออสเตรเลีย และเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติว่าเป็นสถาบันที่มีคุณภาพ มีความก้าวหน้าและเน้นความเป็นสากล อีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโดดเด่นในด้านการวิจัยและการสอน มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใกล้กับชายทะเล ห้างสรรพสินค้า ตลาด ร้านขายยา ร้านอาหารของชาติต่าง ๆ มากมาย อยู่ที่เมือง Perth ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐ Western Australia หลักสูตรที่น่าสนใจได้แก่

หลักสูตรปริญญาโท เช่น Master of Arts, Master of Business, MBA, Master of Service Administration, Master of Education, Master of Laws, Master of Technology หลักสูตรเหล่านี้ใช้เวลาเรียนเพียง 1-2 ปี กับค่าเล่าเรียนที่ไม่แพง ประมาณ ปีละ 2 แสนกว่าบาทเท่านั้น

หลักสูตรภาษาอังกฤษ ทางมหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับ Phoenix English Language Academy ซึ่งเป็นสถาบันที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาต่างชาติมาแล้วมากกว่า 10 ปี เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ (EAP) และหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น

โปรโมชั่นพิเศษ คือ

สมัครเรียนภาษาอังกฤษ 10 สัปดาห์

จ่ายค่าเล่าเรียนเพียง 9 สัปดาห์ หรือ

สมัครเรียน 20 สัปดาห์ จ่ายเพียง 18 สัปดาห์เท่านั้น

 < BACK >

UNIVERSITY OF WESTERN SYDNEY

UWS เป็นมหาวิทยาลัยที่มีเครือข่ายกว้างขวาง ประกอบด้วยการรวมเอา 3 วิทยาเขตหลัก ๆ เข้าด้วยกันได้แก่ UWS Hawkesbury , UWS Macarthur และ UWS Nepean มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้นกว่า 30,000 คนศึกษาอยู่ในวิทยาเขตต่าง ๆ จำนวน 6 วิทยาเขตที่ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางย่านธุรกิจของซิดนีย์ประมาณ 25-60 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้

หลักสูตรที่เปิดสอน : เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาต่าง ๆ ดังนี้ : บัญชี เกษตร เอเชียศึกษา การบิน การธนาคาร เทคโนโลยีชีวภาพ การก่อสร้าง การให้คำปรึกษา บริหารธุรกิจ การสื่อสาร คอมพิวเตอร์ งานเขียนเชิงสร้างสรร การออกแบบ เศรษฐศาสตร์ และการเงิน ศึกษาศาสตร์ การไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม การวางแผนสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การวางแผนการคลัง อาหารและโภชนาการ เทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาศาสตร์สุขภาพ ประวัติศาสตร์ พืชสวน การจัดการโรงแรม มนุษยศาสตร์ การจัดการสารสนเทศ ล่ามและการแปล การจัดการและการอนุรักษ์ภูมิประเทศ ภาษาศาสตร์ นิติศาสตร์ วรรณคดี การจัดการ การตลาด การอุตสาหกรรม MBA พยาบาลศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขวิทยาอาชีวะ อาชีวบำบัด ศิลปะการแสดง เท้าบำบัด การจัดการและการประเมินอสังหาริมทรัพย์ จิตวิทยา การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ การบริหารสังคม สังคมวิทยา พลศึกษา ภาษีอากร การจัดการเทคโนโลยี การจัดการเทคโนโลยี การจัดการท่องเที่ยว การสอน ทัศนศิลป์ โสตทัศนศิลป์

เรียนปริญญาโททางด้านการบริหารธุรกิจ 1 – 1.5 ปีจบ ค่าเล่าเรียนประมาณ 3 แสนบาทต่อปี

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีหอพักไว้สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ทั้งแบบห้องเดี่ยวและห้องคู่ พร้อมอาหารด้วย

 < BACK >

ประเทศอังกฤษ

  BOURNEMOUTH UNIVERSITY

มหาวิทยาลัยนี้ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลทางใต้ของประเทศอังกฤษ บางครั้งจึงถูกเรียกว่า “ริเวียร่าแห่งอังกฤษ” มีหาดทรายสีทองยาว 7 ไมล์ทอดไปตามชายฝั่ง ชายหาดแห่งนี้มีชื่อเสียงในฐานะที่เป็น “ศูนย์กลางทางปาร์ตี้” ของชายฝั่งทะเลทางใต้ มีนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 11,654 คนในปีค.ศ. 1997/8 มหาวิทยาลัยแบ่งคณะต่าง ๆ ออกเป็น 7 คณะ สะทอ้นให้เห็นถึงการให้ความสำคัญแก่การศึกษาที่เน้นการทำงานว่าเป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จในงานอาชีพ ได้แก่ บริหารธุรกิจ การอนุรักษ์ธรรมชาติ การออกแบบ วิศวกรรมศาสตร์และคอมพิวเตอร์ การเงิน และกฎหมาย

*** หลักสูตรที่น่าสนใจคือ MA in Marketing Communication ระยะเวลาในการเรียน 1 ปีจบ ค่าเล่าเรียนประมาณ 4 แสนกว่าบาท ***

นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรอีกมากมาย ดังนี้

MA / MSc. : International Business Administration, Human Resource Management, Information Systems Management, International Maritime Management, International Business Finance, Taxation, International Commercial Law ( LLW ), Marketing Communications, Corporate Communication, Music Design for the Moving Image, Sound design for the Moving Image, Television & Video Production, Digital Media, Radio Production, Multi – Media Journalism, Tourism and Hospitality Management

< BACK >

NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY

มหาวิทยาลัยนี้ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Nottingham ประเทศอังกฤษ สามารถเดินทางไปขึ้นรถไฟที่สถานี และป้ายรถประจำทางได้โดยใช้เวลาเพียง 15 นาที และใช้เวลาในการเดินทางไปเมืองลอนดอนเพียง 2 ชั่วโมง 1 ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและได้รับการกล่าวขานว่าเยี่ยมที่สุดในประเทศอังกฤษ คือ Nottingham Business School อยู่ในระดับ Top Ten ซึ่งเป็นคณะที่รับผิดชอบการสอนเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจและการจัดการ ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโททั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้รับรางวัลการสอนยอดเยี่ยมจาก Higher Education Funding Council for England (HEFCE) นอกจากนี้ยังไดรับรางวัล New University of Business School จาก Research Assessment Exercise อีกด้วย จากรางวัลต่าง ๆ เหล่านี้สามารถเป็นการรับประกันคุณภาพและมาตรฐานการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีว่าเป็นสถาบันที่มีการจัดการบริการทางด้านการศึกษาดีเยี่ยม

จากการที่ตระหนักว่า นักเรียนบางคนไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน ดังนั้น Nottingham Business School จึงได้มีการจัดหลักสูตรปริญญาโทที่เรียนแบบเต็มเวลาให้นักศึกษาได้เลือกเรียน คือ Master of Science in Management, Master of Science in Management and Marketing และ Master of Science in Management and Information Systems โดยที่หลักสูตรเหล่านี้จะครอบคลุมเนื้อหาของ MBA ด้วยเพื่อให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ในการบริหาร และในหลักสูตรปริญญาโทนักศึกษาจะต้องไปฝึกงานกับบริษัทต่าง ๆ ที่มีประสบการณ์ในโลกของธุรกิจที่ทางโรงเรียนมีเครือข่ายอยู่

** หลักสูตรต่าง ๆ ของ Nottingham Business School จะใช้เวลาเรียน 1 ปีเท่านั้น ค่าเล่าเรียนหลักสูตรปริญญาโทเพียง 5 แสนกว่าบาท **

 < BACK >

SCHILLER INTERNATIONAL UNIVERSITY

มหาวิทยาลัย Schiller International ร่วมกับสถาบันในเครือ London City College และ CP Language Institutes เปิดสอนหลักสูตรตั้งแต่ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตรภาษาอังกฤษ มีหลายประเทศที่อยู่ในเครือของสถาบันดังกล่าว ตั้งอยู่ในเมืองหลัก ๆ ของแต่ละประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศอังกฤษ อเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมัน สวิสเซอร์และสเปน

แจกทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ฟรี ? 2,000 ในปรเทศอังกฤษ และ US$ 4,000 กว่าในประเทศอเมริกา

(หมดเขต มกราคม 2545)

SCHILLER INTERNATIONAL UNIVERSITY เปิดสอนหลักสูตร MBA ทางด้าน (International Business, International Hotel and Tourism Management, Public Administration, Management of Information Technology) เรียน 1 ปีจบ (45 credits) และหลักสูตร MA ทางด้าน International Hotel and Tourism Management, International Relations and Diplomacy) เรียน 1 ปีจบเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีหลักสูตร MA in Communication ซึ่งคุณสามารถใช้เวลาในการเรียนแค่ 9 เดือนเท่านั้น (36 credits) ในการสำเร็จระดับปริญญาโท

สำหรับหลักสูตร Diploma in Swiss Hotel Operations Management ที่เมือง Engelberg ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เรียน 1 ปีจบ ค่าเล่าเรียน SFr 23,800 ต่อปี หลังจากจบอนุปริญญาแล้ว สามารถเรียนต่อระดับปริญญาตรีและโทที่ประเทศอังกฤษและอเมริกาได้

LONDON CITY COLLEGE เหมาะสำหรับคนที่ต้องการหาคอร์สเรียนสั้น ๆ เปิดสอนหลักสูตรระดับ Certificate, Diploma, Advanced Diploma and Graduate Diploma ทางด้าน Business Administration, Business Studies, Advertising and Public Relations, Accounting and Finance, Exporting and Importing, International Business Management, Marketing Management, Travel and Tourism, Hotel and Catering เรียน 6 เดือนถึง 1 ปีจบ ค่าเล่าเรียนประมาณ ? 1,500- ? 4,500

CP LANGUAGE INSTITUTES เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษทางด้านต่าง ๆ เช่น General English, Intensive English, One-on-One Instruction, English for Groups, English and Professional Studies, Examination Preparation Course, TOEFL Examination Preparation Course เป็นต้นยิ่งสมัครมาก ยิ่งได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียนมาก และที่สำคัญมีเจ้าหน้าที่คนไทยดูแลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนโดยเฉพาะที่ประเทศอังกฤษอีกด้วย

< BACK >

THAMES VALLEY UNIVESITY, LONDON

มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในย่านที่เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม ศูนย์การค้า ศิลป และสถานบันเทิงต่าง ๆ ของประเทศอังกฤษ และยังเป็นเมืองเปิดที่สามารถเดินทางออกไปสู่ชนบทของ Berkshire และ Thames Valley เป็นแคว้นหนึ่งของประเทศอังกฤษที่ประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจ โดยจะสังเกตได้จากายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในแคว้นนี้สูงกว่ารายได้เฉลี่ยประชาชาติ มหาวิทยาลัยมีวิทยาเขตหลัก 2 วิทยาเขตคือ ที่ Ealing (West London) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ London College of Music & Media และ Wolfson Institute of Health Sciences และที่ Slough (Berkshire) โดยวิทยาเขตเหล่านี้จะอยู่ห่างจากศูนย์กลางเมือง London เพียง 30 นาที และห่างจากสนามบิน Heathrow เพียง 25 นาที

*** หลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงคือ ทางด้าน MUSIC & MEDIA และด้านการโรงแรมการท่องเที่ยว

ราคาค่าเล่าเรียนเพียง 2-3 แสนบาทต่อปีเท่านั้น ***

มีคณะที่เปิดสอนดังนี้คือ

Music and Media The London College of Music & Media (LCM2) ได้มีการจัดหลักสูตรที่น่าสนใจเกี่ยวกับความรู้ทางด้านดนตรีและอุตสาหกรรมทางสื่อต่าง ๆ อย่างมากมาย โดยจะมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและวิธีการสอนใหม่ ๆ เพื่อช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะและความรู้ในสาขาวิชาดังกล่าวได้อย่างเต็มที่ตลอดเวลา สาขาที่น่าสนใจ เช่น MA in Computer Artrs, MA in Media, MA Film and the Moving Image เรียน 1 ปี ค่าเล่าเรียนประมาณ 2 แสนบาท สาขา M.Music in Composing for Film and Television, M.Music in Composing for New Media, M.Music in Composing for Theatre, M.Music in Performance เรียน 1 ปี ค่าเล่าเรียนเพียง 4 แสนบาท

Business, Management and Law มีการจัดหลักสูตรต่าง ๆ ที่เน้นให้นักเรียนได้ฝึกฝนทางทักษะต่าง ๆ ทั้งในระดับของปริญญาตรี, ปริญญาโท และ ประกาศนียบัตรทางด้านวิชาชีพ มีสาขาที่น่าสนใจให้เลือกมากมาย เช่น MSc Corporate Communications, MBA, MA in Business Management, MSc in Finance and Administration, MA in Human Resource Management, MA in Information Management ค่าเล่าเรียน 3 แสนกว่าบาทเท่านั้นและใช้เวลาเรียนเพียง 1 ปี

Tourism, Hospitality and Leisure The London School of Tourism, Hospitality and Leisure เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในระดับนานาชาติว่ามีมาตรฐานทางด้านการเรียนการสอนสูง นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากสถาบันต่าง ๆ ซึ่งนักเรียนสามารถที่จะเข้าไปฝึกงานได้ เช่น Academic Culinaire de France, the Caft Guild of Chefs และ The Institute of Travel and Tourism and the Hotel and Catering International Management Association (HCIMA) สาขาที่น่าสนใจ เช่น MA in Hospitality Management, MA in Tourism Management, MA in Leisure Management ใช้เวลาเรียน 1 ปี ค่าเล่าเรียนประมาณ 4 แสนบาท

Health Sciences the Wolfson Institute of Health Sciences เป็นคณะที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในการจัดการสอนเกี่ยวกับหลักสูตรทางการแพทย์ในประเทศอังกฤษ ปัจจุบันมีนักเรียนมากกว่า 4,000 คนเลือกที่จะมาศึกษาต่อที่นี่ทั้งในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการแพทย์ และด้านจิตวิทยา MSc in Advanced Nursing Practice, MA in Collaborative Leadership, MA in Food Policy

 < BACK >

UNIVERSITY OF EAST LONDON

University of East London เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่ ก.พ. ยอมรับวิทยฐานะ มีทั้งหมด 3 Campuses คือ Statford Campus, Barking Campus และDockland Campus ตั้งอยู่ทางตะวันออกของกรุงลอนดอน อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 25 นาทีโดยรถไฟ การคมนาคมสะดวกสบาย มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

หลักสูตรปริญญาโท สาขาที่น่าสนใจ คือ MBA, MSc. in Financial Management, International Marketing Management, Business Information Systems, Civil Engineering, Master of Architecture, and etc. ระยะเวลาในการเรียน 1 ปีจบ กับค่าเล่าเรียนประมาณ 4 แสนกว่าบาท

** แจกทุนการศึกษาฟรีทันที 2,200 ปอน์ด เพียงแต่คุณมีผลการเรียนดี GPA 3.0 ขึ้นไปและมีผล IELTS 6.0 **

 < BACK >

UNIVERSITY OF LUTON

มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเมือง Luton ประเทศอังกฤษ ซึ่งอยู่ห่างจาก London 30 นาทีโดยรถไฟ มีสนามบินนานาชาติตั้งอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยเพียง 3 ไมล์เท่านั้น มหาวิทยาลัยมีการขยายตัวทางด้านวิชาการอย่างรวดเร็ว ได้มีการปรับปรุงทรัพยากรการเรียนการสอนและบริการอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษามากมาย หลักสูตรต่าง ๆ เน้นในเรื่องวิชาชีพ มีศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้มีทั้งสมุดและอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา รวมทั้งอิเล็กทรอนิกส์อันทันสมัย และที่สำคัญก็คือ มหาวิทยาลัย Luton เป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับที่ 31 จาก 100 กว่าสถาบันการศึกษาในประเทศอังกฤษ และติด 1 ใน 10 อันดับที่ผู้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้งานทำสูงที่สุดอีกด้วย นอกจากนี้ ค่าเล่าเรียนไม่แพงอย่างที่คิด เสียค่าเล่าเรียนเพียง 3 แสนกว่าบาทในการจบปริญญา เปิดสอนหลักสูตรทางด้านต่าง ๆ ดังนี้

หลักสูตร MSc. In Business (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ) ค่าเล่าเรียน : ? 5,450 เปิดสอนทางด้าน >> Finance Aspects of Decision Management, Computer Aided Design, Consultant, Entorpreneurship and Business Management, Management of Technology Executive MBA, Strategic Information Management, Computer Applications, Information Systems Development, Software Engineering, Management, human Resource Management, Marketing Management, Tourism Management

หลักสูตรMBA ( ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ) ค่าเล่าเรียน : ? 6,490 เปิดสอนทางด้าน >> Financial Management, Construction Project Management, Design Management, Facilities Management, International Business, Technology, Marketing, Tourism Management

 < BACK >

ประเทศอเมริกา

FERRIS STATE UNIVERSITY

มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1884 ในรัฐ Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง และมีการเจริญเติบโตรวดเร็วที่สุด อยู่ในภูมิประเทศที่สวยงามและปลอดภัย สามารถเเดินทางไปที่ Chicago และ Detroit ได้อย่างสะดวก มีนักศึกษาทั้งหมดประมาณ 9,500 คน โดยในจำนวนนี้มีนักศึกษาต่างชาติประมาณ 300 คนที่มาจาก 45 ประเทศทั่วโลก ในทุกหลักสูตรมหาวิทยาลัยจะมุ่งเน้นการสอนทางด้านปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

Master of Science in Information Systems Management เรียน 1 ปีจบ ไม่จำเป็นต้องจบปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์หรือมี

ประสบการณ์ทำงานมาก่อน ก็สามารถเข้าเรียนได้ ค่าเล่าเรียนหน่วยกิจละ US$ 495 ใช้คะแนน TOEFL แค่500 เท่านั้น และไม่ต้องมี

ผล GRE หรือ GMAT

Ferris State University เปิดสอนทั้งหมด 7 คณะ ดังนี้คือ

1. College of Allied Health Science 2. College of Arts & Science 3. College of Business

4. College of Education 5. College of Optometry 6. College of Pharmacy

7. College of Technology

นอกจากนี้ยังเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Intensive English Preparation Program) สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ในวันแรกของการเริ่มเรียนนั้นจะมีการจัดปฐมนิเทศและการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาก่อนเพื่อที่จะจัดห้องเรียนให้เหมาะสมกับนักศึกษามากที่สุด

** ค่าเล่าเรียนภาษาอังกฤษ 1 เทอม (4 เดือน) ประมาณ US$ 4,538 **

< BACK >

CONCORDIA UNIVERSITY WISCONSIN

ข่าวดี !!! สำหรับผู้ที่กำลังมองหามหาวิทยาลัยเพื่อเรียนต่อระดับปริญญาโททางด้าน MBA เรียน 1 ปีจบ ถ้าคุณมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี มี TOEFL เพียง 550 คุณสามารถเข้าไปศึกษาต่อได้เลย โดยที่ไม่ต้องใช้ผล GMAT หรือ GRE และสำหรับบุคคลที่ไม่มีประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องเสียใจ คุณสามารถเป็นคนหนึ่งที่เข้าเรียนต่อได้เช่นกัน

Concordia University Wisconsin เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยในอเมริกาที่น่าสนใจและให้คุณได้มากกว่าที่คิด เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการับรองจาก The North Central Association of Schools and Colleges นอกจากนี้คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกของ The American Assembly of Collegiate Schools of Business (AACSB)

<< รับทุนเรียนภาษาอังกฤษ $ 500 ต่อเทอม ฟรี >>

มหาวิทยาลัยตั้งอยู่เมือง Mequon รัฐ Wisconsin เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ คือ ปลอดภัย เต็มไปด้วยทัศนียภาพที่งดงาม มีทะเลสาบ Michigan นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มากมาย เช่น โรงภาพยนตร์ ห้องอาหาร ภัตตาคาร และแหล่ง Shopping Centre ซึ่งเป็นที่น่าดึงดูดใจสำหรับนักศึกษาและนักท่องเที่ยวจากที่ต่าง ๆ เปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ มากมาย เช่น

หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ESL) >> ราคาค่าเล่าเรียน $ 6,775 ต่อเทอม ( $ 565 / credit)

หลักสูตร MBA >> เรียนทั้งหมด 39 credits ราคาค่าเล่าเรียนคือ $ 14,625 ($ 375 / credit)

** ถ้าคุณเรียนภาษาอังกฤษ 1 เทอม คุณสามารถนำไปแทน 1 credit ใน MBA ได้ ซึ่งเท่ากับว่าคุณจะเหลือเพียง 38 credit ใน MBA **

 < BACK >ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ(STUDY OVERSEAS CENTRE CO.,LTD.)
179 ศูนย์การค้าบางกอกบาซาร์ (ข้างทางขึ้นลานจอดรถห้างบิ๊กซี ราชดำริ) ถนนราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330
Tel. 0-2255-7592,0-22530331,0-26550322 กด 1 หรือ 2, 0-2907-7963 กด 1
Fax(662)255-7593 Mobile 0-1350-8072