รายชื่อประธานกลุ่ม | ผู้บริหารสมาคม (กำลังรวบรวมจัดทำอยู่ครับ)
อาจารย์และวิธยากร:
นายประสาธน์ เกียรติไพบูลย์กิจ email: prasart@tcc.or.th บ. เดาะคาร์โก้เอ็กเพรส จำกัด
นายชัยฤกษ์ อังค์สุวรรณ tel: 02-267-5102, 162 เรียก 134341 ,01-8693516
นายวิชัย มากวิฒนสุข tel: 535-4102, 530-5193, 01-441-9688 หัวหน้างานคดี สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยาน กทม
นายกัปตันศักดิ์ รัตตะรังสี email: rungratm@samart.co.th tel: 732-2098
นายดำรงค์พันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นายกสโมสรโรตารี่พระนคร
นายสิทธิชัย ปริญญานุสรณ์ อาจารย์พิเศษ มหาลัยอัสสัมชัญ
นายสงวน ลิ่วมโนมนต์ ภาคีสมาชิกสำนักธรรมศาสตร์และการเมืองราชบัณฑิตสถาน