กิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มจะถูกบรรทึกไว้ในส่วนนี้ เริ่มจากนี้เป็นต้นไปครับ

อีกสองอาทิตย์เว็ปไซร์นี้จะเสร็จสมบูรณ์