จุดประสงค์ของการก่อตั้งเว็ปไซร์:
ต้องการให้เกิดชุมชนที่ไว้ใจได้ขึ้น ในหมู่เพื่อนๆ สมารชิก ต้องการให้เป็นอีกทางเลือก ให้การติดต่อสื่อสารในระหว่างสมารชิก 130 คน รวมถึง อาจารย์ผู้สอน ต้องการให้เกิด ความเป็นไปได้ในการประสานงานติดต่อระหว่างเพื่อนๆ ในกลุ่ม และจะเป็นตัวกระตุ้นให้ เกิดกลุ่มสังคมที่ช่วยเหลือกันระหว่างเพื่อนๆ สมารชิก คล้ายๆ ระบบสหกร แต่เราจะเหนือกว่า ด้วยพื้นฐานความรู้และประสพการณ์ ของเหล่าสมารชิกที่สูงกว่า ตอน นี้เรามีเกือบทุกอาชึพอยู่ในกลุ่มของเรา ทุกครั้งที่ท่านคิดจะทำสิ่งใดหรือ มีปัญญาใด หวังอย่างยิ่งว่าท่านจะ คิดถึงเพื่อนๆ ในกลุ่มเสมอ ลองปรึกษา email ไถ่ถามระหว่างกันดู เชื่ออย่างยิ่งว่าท่านอาจจะได้ ผู้ร่วมทุน ผู้ร่วมค้า ผู้ช่วยคิด ผู้ให้คำปรึกษา ที่ไว้ใจได้ ถ้าเกิด กิจกรรมขึ้นในระหว่างกลุ่มของเราบ้าง เราก็สามารถจับจุดนั้นมาขยาย ให้เกิดประโยชน์ แก่เพื่อนๆ  พื่ๆ น้องๆ ในกลุ่มส่วนใหญ่ได้ ช่วยเหลือน้องๆ ที่กำลังมองหางานอย่างว้าเหว่ มาช่วยกันเริ่มจากคนระไม้คนระมือนในกลุ่ม ผมหวังว่าจะก่อให้เกิด ระบบพึ่งพาตัวเอง ขึ้นในกลุ่ม ตามแนวคิดของนายหลวงของเรา ตอนนี้เรามีเกือบทุกวิชาชีพในกลุ่ม ถ้ารักกันจริง ช่วยกันจริง เราอาจเป็นบริษัท SME จำกัดขึ้นมาได้ แล้ววันนั้น เว็ปไซร์นี้ จะได้ย้ายออก ไปมีชื่อ domain name เป็นของตัวเอง และทำประโยชน์เป็นตัวประสานงาน และประชาสัมพันธ์โดยไม่ มุ่งหวังผลกำไรจากสมาชิกในกลุ่ม แต่นำรายได้จากนอกกลุ่ม มาแบ่งและกระจายไปสู่เพื่อนๆ สมาชิก.

ด้วยใจจริง
web designer.