รุ่นที่3 ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 7 กลุ่มย่อย โดยมีประธานกลุ่มประจำแต่ละกลุ่ม เพื่อเป็นช่วยประสานงานดังนี้
Web Board | ประธานรุ่น | กลุ่มที่1 | กลุ่มที่2 | กลุ่มที่3 | กลุ่มที่4 | กลุ่มที่5 | กลุ่มที่6 | กลุ่มที่7 | อาจารย์

( Note: จากการที่ต้นฉบับของ ทะเบียนรุ่นได้ถูกจัดทำเป็น Excel ซึ่งไม่สะดวกในการนำมาลงเว็ปไซร์ ซึ่งผมได้ขอร้องให้จัดทำเป็น Microsoft ไว้แล้วแต่แรก ดังนั้นจึง ต้องขออภัยเพื่อนๆ พี่ๆ ในกลุ่มด้วยครับ จากเดิมผมประเมินว่าคงใช้เวลาสัก 5-6 ชม. ในการเขียน และดีไซร์ web นี้ทั้งหมด อาจต้องใช้เวลาถึงหลายวัน ในการพิมพ์ข้อมูลลงไปใหม่ ผมจะค่อยๆ ทำไป โดยในส่วนแรก รายชื่อกลุ่มที่1 และกลุ่มที่สอง ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนกลุ่มอื่นๆ จะทยอยลงให้ ขอโทษด้วยที่ต้องซ้าออกไป แต่คิดว่าจะให้เสร็จในสองอาทิตย์ครับ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และสำหรับท่านที่ตรวจสอบแล้วพบว่าที่อยู่ ผิดพลาด หรือต้องการแจ้งของมูลต่างๆ เพิ่มเช่น email address ขอความกรุณา email มาแจ้งด้วยน๊ะครับ ถ้าใช้ไม่เป็นก็ให้แปะไว้ที่เว็ปบอดได้ครัยผมจะแก้ไขให้ เป็นการด่วนครับ)